PAGE TOP
關鍵字:
對應車型:
 • 登錄MyBike
目前搜尋條件:
 • 分類:排氣管支架・吊環
 • 品牌:KIJIMA
  • 全部共 30項商品。 頁次 1/1
  • 每頁顯示
  • 排序方式
  •  

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-277
 • 120mm

SALE

排氣管吊環NEW橡皮 型式 puncher

KIJIMA
商品編號:209-276
 • 130mm

 • 對應: Universal
SALE

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-274
 • 130mm
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)

 • 對應: Universal
SALE

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-273
 • 115mm
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-270
 • 90mm
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)
 • 日本製

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

排氣管吊環 Φ81

KIJIMA
商品編號:HD-05584
 • 顏色:鍍鉻電鍍
 • 材質:不銹鋼

 • 對應:Universal
SALE 庫存OK

排氣管吊環 90mm

KIJIMA
商品編號:209-2814
 • 尺寸:90mm
 • 顏色:黑色
 • 材質:鋁合金
 • 吊環寬度:28mm
 • 厚度:2mm

 • 對應: Universal
SALE

排氣管吊環 70mm

KIJIMA
商品編號:209-2812
 • 尺寸:70mm
 • 顏色:黑色
 • 材質:鋁合金
 • 吊環寬度:28mm
 • 厚度:2mm

 • 對應: Universal
SALE

鋁合金排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2807
 • 顏色:銀色
 • 尺寸:120mm
 • 材質:鋁合金

 • 對應: Universal
SALE

鋁合金排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2806
 • 顏色:銀色
 • 尺寸:110mm
 • 材質:鋁合金

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

鋁合金排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2805
 • 顏色:銀色
 • 尺寸:100mm
 • 材質:鋁合金

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

鋁合金排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2804
 • 顏色:銀色
 • 尺寸:90mm
 • 材質:鋁合金

 • 對應: Universal
SALE

鋁合金排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2803
 • 顏色:銀色
 • 尺寸:80mm
 • 材質:鋁合金

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

鋁合金排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2802
 • 顏色:銀色
 • 尺寸:70mm
 • 材質:鋁合金

 • 對應: Universal
SALE

鋁合金排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2801
 • 顏色:銀色
 • 尺寸:60mm
 • 材質:鋁合金

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

排氣管吊環(鍍鉻)

KIJIMA
商品編號:HD-05590
 • 尺寸:Φ81
 • 1個

 • 對應:Universal
SALE

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2601
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 40-43mm

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2602
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 43-47mm

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2603
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 47-51mm

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2604
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 51-55mm

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2605
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 55-59mm

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2606
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 59-63mm

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2607
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 63-68mm

 • 對應: Universal
SALE

不鏽鋼排氣管吊環

KIJIMA
商品編號:209-2608
 • 吊環:不銹鋼 螺絲:鋼材
 • 68-73mm

 • 對應: Universal
SALE

排氣管吊環支架

KIJIMA
商品編號:209-261
 • 300×27mm

 • 對應: Universal
SALE

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-269
 • 80mm
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)
 • 日本製

 • 對應: Universal
SALE

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-272
 • 110mm
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)
 • 日本製

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-271
 • 100mm
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)
 • 日本製

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-268
 • 70mm
 • 重量:127g
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)
 • 日本製

 • 對應: Universal
SALE 庫存OK

不鏽鋼排氣管吊環 型式 Puncher

KIJIMA
商品編號:209-267
 • 60mm
 • 碳纖維消音器對應
 • 附耐熱橡膠(至130度)
 • 日本製

 • 對應: Universal
SALE