PAGE TOP

【MADMAX】拉桿 YAMAHA Type 左用(2)

會員價: NT$ 339

定價:NT$ 409
回饋點數:7
商品編號: 07-45D1C
交期:

14時45分現在:Webike在庫47個,約8個工作天到貨!


適用車型:

BWS 3AA1 / 2 88 : BWS [Bewis] SPORTS(CW50 / S) 3AA1 / 2 88 : AXIS [Axis] 50(YA50 / D / H / HS) 3VP1-C 90-97 : GEAR [gear] (4KN1 / 4 / 7 / 9) 94 96 99 : JOG [jog] (CE50 / ES) 85-86 : JOG [jog] 6PS(CG50E / ED) 87-88 : JOG [jog] Sports Edition (CG50Z) 3CP1 88 : Met-in JOG [jog] 50 Sports (CY50Z) 3RY1-2 89 : JOG [jog] Z (CY50Z) 3RY3 / 4 89-90 : Met-in JOG [jog] (CY50 / D / H / HS)3KJ 89-96 : JOG [jog] Poche (CY 50 / D / H / HS)3KJ 89-96 : JOG [jog] Trunk (CY 50 / D / H / HS)3KJ 89-96 : JOG [jog] Next Zone 7 PS (YG50) 3YJ1-3 / 5 91-93 : JOG [jog] Z(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] ZS(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] EX(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] R(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] APRIO(YJ50 / S / SP / EX)4LV / 4JP 94-00 : JOG [jog] APRIO2(YJ50 / S / SP / EX)4LV / 4JP 94-00 : JOG [jog] (Space Innovation) (YV50C) 5BM2 97 : JOG [jog] Z-2 YV50Z (5EM1-4) 98-00 : JOG [jog] Poche YV 50 H (5 GD 1 / 2) 99 00 : JOG [jog] C (CV50C) 5KN / 5PT 00-02 : JOG [jog] ZR Evolution (CV50C) 5KN / 5PT 00-02 : CHAMP [Champ] (CJ50EE / EM) 84 : CHAMP [Champ] RS (CJ50RS) 2NA 87-88 : CHAMP [Champ] CX (CX50) 3FC1 / 2 88 : VINO [Bino] (YJ50R) 5AU1-5AUF 97-01 : MINT [mint] (SH50 / ES) 86-96 : JOG [jog] 80 (Sports Edition) (CG80Z) (2XX1 disc brake) 88 : CHAMP   [Champ] 80 (CJ80) 2GM 86 : AXIS [Axis] 90 (YA90) 3VR1-9 90-97 : JOG [jog] 90 (Sports Edition) (CY90Z) 3WF1-5 90-97
查看更多

商品詳細敘述

以下翻譯由google提供,若您想取消請點選顯示原文

[商品描述]

適用車型

    • BWS 3AA1 / 2 88 : BWS [Bewis] SPORTS(CW50 / S) 3AA1 / 2 88 : AXIS [Axis] 50(YA50 / D / H / HS) 3VP1-C 90-97 : GEAR [gear] (4KN1 / 4 / 7 / 9) 94 96 99 : JOG [jog] (CE50 / ES) 85-86 : JOG [jog] 6PS(CG50E / ED) 87-88 : JOG [jog] Sports Edition (CG50Z) 3CP1 88 : Met-in JOG [jog] 50 Sports (CY50Z) 3RY1-2 89 : JOG [jog] Z (CY50Z) 3RY3 / 4 89-90 : Met-in JOG [jog] (CY50 / D / H / HS)3KJ 89-96 : JOG [jog] Poche (CY 50 / D / H / HS)3KJ 89-96 : JOG [jog] Trunk (CY 50 / D / H / HS)3KJ 89-96 : JOG [jog] Next Zone 7 PS (YG50) 3YJ1-3 / 5 91-93 : JOG [jog] Z(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] ZS(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] EX(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] R(YG50Z / ZS / EX / ZR)3YK1-B 91-97 : JOG [jog] APRIO(YJ50 / S / SP / EX)4LV / 4JP 94-00 : JOG [jog] APRIO2(YJ50 / S / SP / EX)4LV / 4JP 94-00 : JOG [jog] (Space Innovation) (YV50C) 5BM2 97 : JOG [jog] Z-2 YV50Z (5EM1-4) 98-00 : JOG [jog] Poche YV 50 H (5 GD 1 / 2) 99 00 : JOG [jog] C (CV50C) 5KN / 5PT 00-02 : JOG [jog] ZR Evolution (CV50C) 5KN / 5PT 00-02 : CHAMP [Champ] (CJ50EE / EM) 84 : CHAMP [Champ] RS (CJ50RS) 2NA 87-88 : CHAMP [Champ] CX (CX50) 3FC1 / 2 88 : VINO [Bino] (YJ50R) 5AU1-5AUF 97-01 : MINT [mint] (SH50 / ES) 86-96 : JOG [jog] 80 (Sports Edition) (CG80Z) (2XX1 disc brake) 88 : CHAMP   [Champ] 80 (CJ80) 2GM 86 : AXIS [Axis] 90 (YA90) 3VR1-9 90-97 : JOG [jog] 90 (Sports Edition) (CY90Z) 3WF1-5 90-97

商品評論

0.0

0 商品評論

此商品沒有商品評論。
撰寫評論

推薦商品