【YOSHIMURA  ASIA 】輕檔超值改管選擇 — GP-MAGNUM TIS (R15、MT15)、HEPTAFORCE TSS (R15)
【YOSHIMURA  ASIA 】X-MAX 300排氣管開箱評比! R-77J v.s. GP-MAGNUM115
【訂料動手改】對「MONKEY 125」車主來說 最難拆的是原廠排氣管?