PAGE TOP

Hirochi車台相關零件商品一覽


Hirochi

Low 坐墊車架網

12點 (回饋1%,等於NT$12)

$1,173

Hirochi

NHRC製 坐墊車架網

10點 (回饋1%,等於NT$10)

$1,041

Hirochi

坐墊車架 Low Type

27點 (回饋1%,等於NT$27)

$2,663

Hirochi

坐墊車架 Low Type

29點 (回饋1%,等於NT$29)

$2,868

Hirochi

側駐 195mm 組

8點 (回饋1%,等於NT$8)

$842

Hirochi

側邊駐 (10英吋輪框對應)

11點 (回饋1%,等於NT$11)

$1,092

Hirochi

後腳踏用 側駐固定座

8點 (回饋1%,等於NT$8)

$750

Hirochi

側駐

13點 (回饋1%,等於NT$13)

$1,280

Hirochi

側駐

11點 (回饋1%,等於NT$11)

$1,072

Hirochi

側駐

11點 (回饋1%,等於NT$11)

$1,094

Hirochi

側駐 (附固定支架)

8點 (回饋1%,等於NT$8)

$798

Hirochi

側駐保護墊

4點 (回饋1%,等於NT$4)

$354

Hirochi

Jiffy 支架延伸器

5點 (回饋1%,等於NT$5)

$483

Hirochi

Jiffy 支架 延伸器

18點 (回饋1%,等於NT$18)

$1,842

Hirochi

Jiffy 支架 延伸器

15點 (回饋1%,等於NT$15)

$1,529

Hirochi

車架組 原廠型 附刻印

18點 (回饋1%,等於NT$18)

$1,807

Hirochi

副車架

32點 (回饋1%,等於NT$32)

$3,249

Hirochi

副車架

32點 (回饋1%,等於NT$32)

$3,249

Hirochi

中柱 彈簧

0點 (回饋1%,等於NT$0)

$18

Hirochi

中柱 彈簧

1點 (回饋2%,等於NT$1) 點數2倍

$63

Hirochi

側駐彈簧

1點 (回饋2%,等於NT$1) 點數2倍

$63

Hirochi

側駐彈簧

0點 (回饋1%,等於NT$0)

$20

Hirochi

側駐彈簧 扭力型

1點 (回饋1%,等於NT$1)

$126

Hirochi

側駐 彈簧 掛鉤

0點 (回饋1%,等於NT$0)

$27