PAGE TOP

商品一覽

機油幫浦進油驅動齒輪/68-99 B/T [DS-197051]

JIMS
17點數回饋

滾子式搖臂襯套八個一組/ [DS-197054]

JIMS
40點數回饋

活塞銷襯套/36-99 BT [DS-197065]

JIMS
15點數回饋

活塞銷襯套/05 36-99BT [DS-197066]

JIMS
15點數回饋

凸輪軸襯套/ 70-99 BIG TWN [DS-197069]

JIMS
14點數回饋

腳踩起動桿軸襯套修包兩個一組/4SPD [DS-197075]

JIMS
13點數回饋

機油幫浦/92-99 [DS-197093]

JIMS
193點數回饋

機油幫浦/73-91 [DS-197094]

JIMS
193點數回饋

曲軸銷螺帽/ 83-99 BT 2PK [DS-198833]

JIMS
19點數回饋

齒輪軸螺帽/ 3/4-20 THD [DS-198835]

JIMS
12點數回饋

引擎齒盤軸/ NUT 1 1/8-16 [DS-198836]

JIMS
14點數回饋

齒輪軸螺帽/ 90-92 E/O [DS-198838]

JIMS
12點數回饋

齒輪軸螺帽/ 54-89 BT [DS-198839]

JIMS
8點數回饋

1檔主軸齒輪/ 80-06 5SP BT [DS-199480]

JIMS
46點數回饋

1檔中間軸齒輪/ 80-06 5SP BT [DS-199481]

JIMS
49點數回饋

4檔中間軸齒輪/80-95 5SP BT [DS-199484]

JIMS
28點數回饋

變速箱主軸/ 85-89 5SP BT [DS-199491]

JIMS
111點數回饋

變速箱主軸/ 91-06 5SP BT [DS-199492]

JIMS
112點數回饋

600” 汽門彈簧套件/EVO BT [DS-199523]

JIMS
55點數回饋

675” 汽門彈簧套件/EVO BT [DS-199525]

JIMS
60點數回饋

600” 汽門彈簧組/ EVO BT [DS-199547]

JIMS
29點數回饋

675” 汽門彈簧組/ EVO BT [DS-199550]

JIMS
36點數回饋

汽門固定銷/ 84-04 BT [DS-199555]

JIMS
11點數回饋

鍍鉻打檔踏桿/85-96 [DS273130]

JIMS
26點數回饋

5速變速箱大修包套件/ L84-90 [DS-325780]

JIMS
113點數回饋

5速變速箱大修包套件/ 91-98 [DS-325781]

JIMS
101點數回饋

5速變速箱密齒比齒輪/ 90-06 [DS-325787]

JIMS
347點數回饋

鍍鉻凸輪軸蓋/93-99 80”[DS-376559]

JIMS
262點數回饋

機油幫浦齒輪惰輪/ 68-99 B/T [DS-197040]

JIMS
17點數回饋

機油幫浦進油惰輪/ 62-99 B/T [DS-197050]

JIMS
17點數回饋

氣門搖臂/RLR 66-E84 BT [0927-0021]

JIMS
242點數回饋

挺桿/ POWERGLIDE EVO [0929-0043]

JIMS
39點數回饋

挺桿/ PWRGLD EVO +.002 [0929-0044]

JIMS
44點數回饋

挺桿/ PWRGLD EVO +.005 [0929-0045]

JIMS
44點數回饋

切削加工機油幫浦/ 73-91 BT [0932-0006]

JIMS
151點數回饋

切削加工機油幫浦/ 92-99 BT [0932-0007]

JIMS
151點數回饋

黑色機油幫浦/ 92-99 BOT [0932-0009]

JIMS
196點數回饋

變速箱大修包/ 90-06FLH SE [1104-0008]

JIMS
99點數回饋

主動齒輪/35029-91A [1106-0036]

JIMS
109點數回饋

打檔升級套件/ 80-99 BT [1110-0043]

JIMS
149點數回饋