PAGE TOP

【Project μ】ECO SPORTS 煞車來令片 REVO(REVO) BP-117E

  • 評價:
  • O CP質高
  • O 品質質感佳
  • O 精美包裝設計
  • O 可以信賴的品牌
  • O 性能令人激賞
  • O 安裝容易

Project μ ECO SPORTS

 • 投稿者:騰
 • 投稿日期:2016-05-12 13:00:47
Project μ ECO SPORTS
這個牌子的來令比原廠的來令幾乎耐用一倍 而且幾乎對溫度無要求

車友回應

回應評論請先「登入」,並完成「完整註冊」。