PAGE TOP

【KAWASAKI(川崎)】ZRX1100 維修手冊(基本版)

 • 【KAWASAKI】ZRX1100 維修手冊(基本版) - 「Webike-摩托百貨」
 • 【KAWASAKI】ZRX1100 維修手冊(基本版) - 「Webike-摩托百貨」
 • 【KAWASAKI】ZRX1100 維修手冊(基本版) - 「Webike-摩托百貨」

會員價: NT$ 2,557

點數: 26
定價: NT$ 2,873

  • 商品編號:
  • 99925-1151-03

查詢中...


適用車型:

ZRX1100 1997 ZR1100-C1 【Frame number】 : ZRT10C-000001-010000 【Engine number】 : ZXT10CE000001-
ZRX1100 2000 ZR1100-C4 【Frame number】 : ZRT10C-033001- 【Engine number】 : ZXT10CE000001-
ZRX1100-II 1999 ZR1100-D3 【Frame number】 : ZRT10C-020001-033000 【Engine number】 : ZXT10CE000001-
查看更多

商品特點:

■對應車種資料■
【ZRX1100 II 97 (ZR1100-D1)】
車台No:ZRT10C-000001-010000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・CANDY WINE RED(H3)
・METALLIC MIDNIGHT PURPLE(3F)

【ZRX1100 II 98 (ZR1100-D2)】
車台No:ZRT10C-010001-020000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY(H8)

【ZRX1100 II 99 (ZR1100-D3)】
車台No:ZRT10C-020001-033000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・PEARL GENTRY GRAY(T8)

【ZRX1100 II 00 (ZR1100-D4)】
車台No:ZRT10C-033001-
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・CANDY ATLANTIC BLUE(FC)

【ZRX1100 97 (ZR1100-C1)】
車台No:ZRT10C-000001-010000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・METALLIC CELEST SILVER(75)
・METALLIC MIDNIGHT PURPLE(3F)

【ZRX1100 98 (ZR1100-C2)】
車台No:ZRT10C-010001-020000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY(H8)
・LIME GREEN/BLUE 24(DY)
・METALLIC CELEST SILVER(75)

【ZRX1100 99 (ZR1100-C3)】
車台No:ZRT10C-020001-033000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY/PEARL COSMIC GRAY(T4)
・LIME GREEN/PEARL ALPINE WHITE(CK)

【ZRX1100 00 (ZR1100-C4)】
車台No:ZRT10C-033001-
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY/CANDY LIGHTNING BLUE(IW)
・LIME GREEN/PEARL ALPINE WHITE(CK)
查看更多

維修・零件手冊 銷售排行

商品詳細敘述

以下翻譯由google提供,若您想查看原文請點選顯示原文

【要點】

■對應車種資料■
【ZRX1100 II 97 (ZR1100-D1)】
車台No:ZRT10C-000001-010000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・CANDY WINE RED(H3)
・METALLIC MIDNIGHT PURPLE(3F)

【ZRX1100 II 98 (ZR1100-D2)】
車台No:ZRT10C-010001-020000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY(H8)

【ZRX1100 II 99 (ZR1100-D3)】
車台No:ZRT10C-020001-033000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・PEARL GENTRY GRAY(T8)

【ZRX1100 II 00 (ZR1100-D4)】
車台No:ZRT10C-033001-
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・CANDY ATLANTIC BLUE(FC)

【ZRX1100 97 (ZR1100-C1)】
車台No:ZRT10C-000001-010000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・METALLIC CELEST SILVER(75)
・METALLIC MIDNIGHT PURPLE(3F)

【ZRX1100 98 (ZR1100-C2)】
車台No:ZRT10C-010001-020000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY(H8)
・LIME GREEN/BLUE 24(DY)
・METALLIC CELEST SILVER(75)

【ZRX1100 99 (ZR1100-C3)】
車台No:ZRT10C-020001-033000
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY/PEARL COSMIC GRAY(T4)
・LIME GREEN/PEARL ALPINE WHITE(CK)

【ZRX1100 00 (ZR1100-C4)】
車台No:ZRT10C-033001-
引擎No:ZXT10CE000001-
色碼
・EBONY/CANDY LIGHTNING BLUE(IW)
・LIME GREEN/PEARL ALPINE WHITE(CK)

【注意】

*如果發動機類型相同,則首頁上的車輛名稱可能不同 。 請提前注意 。
*關於服務手冊,部件清單和用戶手冊,如果原始版本售完了,有一種情況,我們交付由制造商復制的 。 請提前注意 。

適用車型

  • ZRX1100 1997 ZR1100-C1 【Frame number】 : ZRT10C-000001-010000 【Engine number】 : ZXT10CE000001-
  • ZRX1100 2000 ZR1100-C4 【Frame number】 : ZRT10C-033001- 【Engine number】 : ZXT10CE000001-
  • ZRX1100-II 1999 ZR1100-D3 【Frame number】 : ZRT10C-020001-033000 【Engine number】 : ZXT10CE000001-
  • ZRX1100-II 1997 ZR1100-D1 【Frame number】 : ZRT10C-000001-010000 【Engine number】 : ZXT10CE000001-
  • ZRX1100 1998 ZR1100-C2 【Frame number】 : ZRT10C-010001-020000 【Engine number】 : ZXT10CE000001-

適用車型改裝及用品

商品評論