PAGE TOP

墊片 (25.2 x 42 x 3.2) 09160-25070

定價:NT$ 103

會員價: NT$ 103 0%OFF

回饋點數: 1 = NT$ 1 購物金
(可於下次購物折抵)

NT$ 103

1

出貨日期:請先選擇商品選擇支

您可以選擇收件地區,以確認收件日期

Loading...
數量:

[要點]

Parts number :09160-25070

[注意]

※商品訂購以商品圖片內的料號為主,購買前請查詢零件手冊確認所需的零件。

※商品提供的規格以該料號的規格為主,訂購前請規格是否相符。

※商品適用的法規以該料號的規格為主,訂購前請是否符合法規。

※替代零件,製造商可能會更新零件料號,不影響商品本身的適用性,但外觀可能與原始零件不同,請務必詳加考慮後再下訂,訂購後將無法以此理由退換貨。

※請注意,Webike 無法提供更多的零件規格細節,請參照原廠零件手冊再行下訂。

※各廠牌摩托車的原廠零件,原廠零件為消費者自行提供零件編號委由「Webike摩托百貨」代為訂購,屬「客製化代購商品」,因此除商品本身瑕疵故障損壞之外,則不提供退貨服務。

※若有技術性問題或訂購安裝服務,請洽全台各地「Webike經銷商」。

※原廠零件是否符合瑕疵、故障,其標準將會交由原廠判定。


[要點]

Parts number :09160-25070

[注意]

※商品訂購以商品圖片內的料號為主,購買前請查詢零件手冊確認所需的零件。

※商品提供的規格以該料號的規格為主,訂購前請規格是否相符。

※商品適用的法規以該料號的規格為主,訂購前請是否符合法規。

※替代零件,製造商可能會更新零件料號,不影響商品本身的適用性,但外觀可能與原始零件不同,請務必詳加考慮後再下訂,訂購後將無法以此理由退換貨。

※請注意,Webike 無法提供更多的零件規格細節,請參照原廠零件手冊再行下訂。

※各廠牌摩托車的原廠零件,原廠零件為消費者自行提供零件編號委由「Webike摩托百貨」代為訂購,屬「客製化代購商品」,因此除商品本身瑕疵故障損壞之外,則不提供退貨服務。

※若有技術性問題或訂購安裝服務,請洽全台各地「Webike經銷商」。

※原廠零件是否符合瑕疵、故障,其標準將會交由原廠判定。

適用車型

SUZUKI

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000a)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000ra)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000rza)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000a)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000ra)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000rza)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000a)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000ra)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-R1000rza)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-S1000a)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-S1000za)

備考 20 Rear Wheel (E03、E33)

備考 20 Rear Wheel (E28)

備考 20 Rear Wheel (E03、E33)

備考 20 Rear Wheel (E28)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-S1000a)

備考 20 Rear Wheel (Gsx-S1000za)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fyal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fyal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E33)

備考 19 Rear Wheel Gsx-S1000fyal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fyal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fyal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E33)

備考 19 Rear Wheel Gsx-S1000fyal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fyal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fyal9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000fzal9 E33)

備考 19 Rear Wheel Gsx-S1000fyal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000al9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000azl9 E33)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E03)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E28)

備考 19 Rear Wheel (Gsx-S1000yal9 E33)

備考 19 Rear Swingingarm

備考 18 Rear Wheel (For Yvb、Yww)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E03) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E28) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E33) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000l8 E03) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000l8 E33) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (For Yvb、Yww)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E03) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E28) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E33) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000l8 E03) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000l8 E33) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (For Yvb、Yww)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E03) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E28) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000al8 E33) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000l8 E03) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-R1000l8 E33) (For Ykv)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000l8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000zl8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000l8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000zl8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000l8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000zl8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000al8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E03)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E28)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000azl8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000l8 E33)

備考 18 Rear Wheel (Gsx-S1000zl8 E33)

備考 17 A REAR WHEEL

備考 16 REAR WHEEL (GSX-R1000AL6 E28)

備考 16 REAR WHEEL (GSX-R1000AL6 E33)

備考 16 REAR WHEEL (GSX-R1000L6 E03)

備考 16 REAR WHEEL (GSX-R1000L6 E28)

備考 16 REAR WHEEL (GSX-R1000L6 E33)

備考 13 REAR WHEEL (GSX-R1000L3 E03)

備考 13 REAR WHEEL (GSX-R1000L3 E28)

備考 13 REAR WHEEL (GSX-R1000L3 E33)

備考 13 REAR WHEEL (GSX-R1000ZL3 E03)

備考 13 REAR WHEEL (GSX-R1000ZL3 E28)

備考 13 REAR WHEEL (GSX-R1000ZL3 E33)

備考 04 REAR SWINGING ARM

備考 03 REAR SWINGING ARM

備考 02 REAR SWINGING ARM

備考 01 REAR SWINGING ARM

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RL7 E03)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RL7 E28)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RL7 E33)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RZL7 E03)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RZL7 E28)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RZL7 E33)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RL7 E03)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RL7 E28)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RL7 E33)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RZL7 E03)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RZL7 E28)

備考 17 REAR WHEEL (GSX-R1000RZL7 E33)

備考 17 A REAR WHEEL

備考 17 A REAR WHEEL

備考 17 A REAR SWINGINGARM (GSX1300RAL7 E03)

備考 17 A REAR SWINGINGARM (GSX1300RAL7 E28)

備考 17 A REAR SWINGINGARM (GSX1300RAL7 E33)

備考 17 A REAR WHEEL (GSX1300RAL7 E03)

備考 17 A REAR WHEEL (GSX1300RAL7 E28)

備考 17 A REAR WHEEL (GSX1300RAL7 E33)

備考 16 A REAR SWINGINGARM

備考 16 A REAR WHEEL (GSX1300RAL6 E03)

備考 16 A REAR WHEEL (GSX1300RAL6 E28)

備考 16 A REAR WHEEL (GSX1300RAL6 E33)

備考 15 A REAR SWINGINGARM

備考 15 A REAR WHEEL (GSX1300RAL5 E03)

備考 15 A REAR WHEEL (GSX1300RAL5 E28)

備考 15 A REAR WHEEL (GSX1300RAL5 E33)

備考 14 A REAR SWINGINGARM

備考 14 A REAR WHEEL (GSX1300RAL4 E03)

備考 14 A REAR WHEEL (GSX1300RAL4 E28)

備考 14 A REAR WHEEL (GSX1300RAL4 E33)

備考 13 A REAR SWINGINGARM

備考 13 A REAR WHEEL (GSX1300RAL3 E03)

備考 13 A REAR WHEEL (GSX1300RAL3 E28)

備考 13 A REAR WHEEL (GSX1300RAL3 E33)

備考 14 REAR SWINGINGARM

備考 12 REAR SWINGINGARM

備考 11 REAR SWINGING ARM

備考 09 REAR SWINGING ARM

備考 08 REAR SWINGING ARM

備考 07 REAR SWINGING ARM

備考 07 Z REAR SWINGING ARM

備考 06 REAR SWINGING ARM

備考 06 Z REAR SWINGING ARM

備考 05 REAR SWINGING ARM

備考 05 Z REAR SWINGING ARM

備考 04 REAR SWINGING ARM

備考 04 Z REAR SWINGING ARM

備考 03 REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 03 REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 03 Z REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 03 Z REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 02 REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 02 REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 02 Z REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 02 Z REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 01 REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 01 REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 01 Z REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 01 Z REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 00 REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 00 REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 00 Z REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 00 Z REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 99 REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 99 REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 99 Z REAR SWINGING ARM (MODEL K3)

備考 99 Z REAR SWINGING ARM (MODEL X/Y/K1/K2)

備考 05 REAR SWINGING ARM

備考 04 REAR SWINGING ARM

備考 03 REAR SWINGING ARM

備考 02 REAR SWINGING ARM

備考 01 REAR SWINGING ARM

備考 00 REAR SWINGING ARM

備考 99 REAR SWINGING ARM

備考 98 REAR SWINGING ARM

備考 97 REAR SWINGING ARM

備考 05 REAR SWINGING ARM

備考 04 REAR SWINGING ARM

備考 03 REAR SWINGING ARM (MODEL K2/K3)

備考 03 REAR SWINGING ARM (MODEL Y/K1)

備考 02 REAR SWINGING ARM (MODEL K2/K3)

備考 02 REAR SWINGING ARM (MODEL Y/K1)

備考 01 REAR SWINGING ARM (MODEL K2/K3)

備考 01 REAR SWINGING ARM (MODEL Y/K1)

備考 00 REAR SWINGING ARM (MODEL K2/K3)

備考 00 REAR SWINGING ARM (MODEL Y/K1)

備考 99 REAR SWINGING ARM

備考 98 REAR SWINGING ARM

備考 97 REAR SWINGING ARM

備考 96 REAR SWINGING ARM

備考 08 GSX1300BK REAR WHEEL (GSX1300BKAK8)

備考 08 GSX1300BK REAR WHEEL (GSX1300BKK8)

備考 08 GSX1300BKA REAR WHEEL (GSX1300BKAK8)

備考 08 GSX1300BKA REAR WHEEL (GSX1300BKK8)

備考 05 REAR SWINGING ARM

備考 04 REAR SWINGING ARM

備考 05 REAR SWINGING ARM

備考 04 REAR SWINGING ARM

備考 04 REAR SWINGING ARM

備考 03 REAR SWINGING ARM

備考 03 REAR SWINGING ARM

備考 02 REAR SWINGING ARM

備考 01 REAR SWINGING ARM

備考 98 REAR SWINGING ARM (MODEL S/T/V/W)

備考 97 REAR SWINGING ARM (MODEL S/T/V/W)

備考 96 REAR SWINGING ARM (MODEL S/T/V/W)

備考 95 REAR SWINGING ARM (MODEL S/T/V/W)

備考 94 REAR SWINGING ARM (MODEL S/T/V/W)

備考 93 REAR SWINGING ARM (MODEL S/T/V/W)

備考 95 REAR SWINGING ARM (MODEL R/S)

備考 94 REAR SWINGING ARM (MODEL R/S)

備考 93 REAR SWINGING ARM (MODEL R/S)

商品評論(0 )

其他人也購買了
YAMAHA原廠零件

塞蓋 90338-06162

$130

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 2 3AC-2538G-10

$438

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 4GL-2538G-10

$424

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 17D-25388-00

$766

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 1C3-25388-H0

$595

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 1SL-25388-00

$780

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 1TP-25388-00

$520

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 1UF-25388-02

$766

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 1W2-25388-01

$431

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 1WD-F5388-00

$739

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 1WS-25388-00

$651

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 214-25388-00

$959

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 241-25388-00

$1,121

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 248-25388-00

$978

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 2C0-25388-00

$2,697

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 2UJ-25388-00

$711

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 3SP-25388-00

$1,713

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 3Y1-25388-01

$759

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 46X-25388-01

$959

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 48U-25388-00

$616

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 4BP-25388-00

$1,614

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 4C8-25388-00

$2,486

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 5PA-25388-00

$1,315

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 4WM-25388-00

$1,713

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 4XV-25388-00

$946

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 5ET-25388-00

$807

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 5S7-25388-00

$876

YAMAHA原廠零件

鍊條拉拔器 1 5VX-25388-02

$940