PAGE TOP

OKADA PROJECTS

OKADA PROJECTS以點火系統零件為主的製造廠商,主力產品「PLASMA系列點火強化器」,連接在點火線圈可將2次電流值增加約2倍之多,使得通常只有一次的點火火花能產生連續三次以上點火(多次點火系統),讓燃燒效率更提高。

綜合評價 4.0 / 1

非常好
0
很好
1
普通
0
不佳
0
糟糕
0

OKADA PROJECTS

查看全部商品

OKADA PROJECTS 改裝零件 快速搜尋

OKADA PROJECTS 改裝零件 車型探索

選擇您的車型

OKADA PROJECTS 改裝零件 最新商品開箱

改裝零件 商品一覽 合計66件

查看全部商品

有庫存

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

65點 (回饋1%,等於NT$65)

$6541

有庫存

OKADA PROJECTS

Plasma V Plus

147點 (回饋1%,等於NT$147)

$14689

OKADA PROJECTS

DIRECT PLASMA 直接點火套件

257點 (回饋1%,等於NT$257)

$25650

OKADA PROJECTS

DIRECT PLASMA 直接點火套件

257點 (回饋1%,等於NT$257)

$25650

OKADA PROJECTS

直接點火線圈

257點 (回饋1%,等於NT$257)

$25650

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

157點 (回饋1%,等於NT$157)

$15716

OKADA PROJECTS

Plasma V Plus用 車種專用 線束 T-1

26點 (回饋1%,等於NT$26)

$2641

OKADA PROJECTS

Plasma V Plus用 車種專用 線束 T-3

26點 (回饋1%,等於NT$26)

$2641

OKADA PROJECTS

Plasma V Plus用 車種專用 線束 T-4

26點 (回饋1%,等於NT$26)

$2641

OKADA PROJECTS

Plasma V Plus用 車種專用 線束 T-5

26點 (回饋1%,等於NT$26)

$2641

OKADA PROJECTS

Plasma V Plus用 車種專用 線束 T-2

26點 (回饋1%,等於NT$26)

$2641

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

65點 (回饋1%,等於NT$65)

$6541

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

65點 (回饋1%,等於NT$65)

$6541

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

65點 (回饋1%,等於NT$65)

$6541

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

65點 (回饋1%,等於NT$65)

$6541

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

65點 (回饋1%,等於NT$65)

$6541

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

65點 (回饋1%,等於NT$65)

$6541

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

130點 (回饋1%,等於NT$130)

$12972

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

74點 (回饋1%,等於NT$74)

$7369

OKADA PROJECTS

PLASMA BOOSTER 點火強化套件

74點 (回饋1%,等於NT$74)

$7369

OKADA PROJECTS 人氣商品排名

銷售量排名 瀏覽量排名 滿意度排名
查看全部排名 查看全部排名 查看全部排名